De ABCD stichting


ABCD... alles op een rij

Wie zijn wij?
A Basic Child Development Stichting is een stichting die zich inzet voor het welzijn van kinderen. Het gaat hier niet alleen om kinderen in ontwikkelingslanden. Maar ABCD-stichting zet zich ook in voor kinderen in ons eigen land.

Wat doen wij?
Wij hebben als primair doel:
a. het zorgdragen voor een basisprogramma voor alle kinderen, bestaande uit voedsel, huisvesting, kleding en opleiding.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bovenstaande zal zij trachten te verwezenlijken door:
a. externe organisaties te voorzien van geld, mensen en middelen;
b. het plaatselijk geheel zelf realiseren van deze doelstelling alsmede het aanvullen van andere organisaties om het programma compleet te maken.

Met andere woorden... ABCD stichting zet zich in voor minder bedeelde kinderen in binnen- en buitenland. Zij streeft te allen tijde na om met de middelen die zij ter beschikking heeft een bijdrage te leveren op het gebied van het welzijn van kinderen of dit nu op gebied van onderwijs, huisvesting of andere primaire levensbehoeftes is. Maar buiten dat kunnen andere stichtingen een beroep doen op ABCD voor hulp in het kader van de verwezenlijking van hun eigen doelstellingen. Een belangrijk selectie criterium is dat het project of de actie een positieve bijdrage moet leveren aan de leefsituatie van kinderen in binnen en buitenland. ABCD staat dus ook open voor samenwerking... want veel handen maken altijd nog lichter werk.

Waarom ABCD?
Nu zult u waarschijnlijk denken... maar er zijn al zo veel stichtingen in Nederland. Vanwaar het initiatief om dan toch weer een stichting in het leven te roepen die zich inzet voor het welzijn van kinderen. Een logische vraag, die wij onszelf in het verleden wellicht ook gesteld hebben. Maar... er zijn nog altijd meer kinderen in nood, dan stichtingen die opgericht zijn voor deze doelgroep. Hulp is er nooit genoeg en kan altijd meer. Hulp raakt naar onze mening niet verzadigd. En hulp hoeft niet altijd in de vorm van financiële middelen te bestaan. Er kan ook door donaties van materiele goederen een hoop bereikt worden. Te denken valt aan lesmateriaal, sanitair, computers, kleding etc. Hulp kan heel eenvoudig zijn, zeker als er een instantie is die je daarbij helpt en eigenlijk het meeste werk voor je uit handen neemt.

foto Voorafgaand aan deze opvatting waren het de diverse bezoeken in ontwikkelingslanden, waar we door persoonlijke indrukken met de harde werkelijkheid geconfronteerd werden en waar de drang om ons in te zetten voor het welzijn van deze kinderen zo groot werd, dat we vonden dat we onze krachten moesten bundelen... en er gewoon voor moesten gaan. Daarnaast speelde de instelling die wij als mens hebben, de normen en waarden die we hebben geleerd en straks ook graag willen overdragen aan onze eigen kinderen, een belangrijke rol. De manier waarop we in het leven staan en hoe over het leven nadenken. Want hoeveel mensen willen eigenlijk wel wat doen, maar doen het niet omdat ze denken dat het toch geen zin heeft? Naar onze mening niet alleen de weg van de minste weerstand, maar tevens een soort verloochening van jezelf en je principes. En wij wisten... een glimlach op het gezicht van een kind... is onbetaalbaar...

Welke weg?
Dus klein beginnen... en door middel van de juiste keuzes en steun te groeien naar een volwaardig bestaan. Net zoals het leven van een kind. En onder het motto van ‘alle kleine beetjes helpen’ en ‘geen woorden maar daden’ werd ABCD Stichting op 26 juli 2002 daadwerkelijk een feit. Vanuit een positie waarbij A.B.C.D. Stichting als het ware nog in de ‘kinderschoenen’ stond werd het werven van donateurs en het benaderen van potentiële sponsors in dit stadium van essentieel belang om financiële middelen te vergaren die draagkracht konden bieden aan de verwezenlijking van bovenstaande doelen. Naamsbekendheid vergroten en laten zien wie we zijn lag hieraan ten grondslag.

Groeien met succes...
Inmiddels is ABCD-stichting uitgegroeid tot een gezonde stichting met een hoop succesvol afgeronde projecten in binnen- en buitenland en met twee zeer ambitieuze focusprojecten in Kameroen. Te weten: “Naar school met ABCD”en Bouw mee met ABCD. Niet alleen in het kader van deze twee projecten maar met haar volledige bedrijfsvoering profileert zij zich c.q. opereert zij professioneel op de non-profit markt en heeft zij groot vertrouwen in de continuďteit van de organisatie in de toekomst.
Waar fondswerving en werving van donateurs altijd als belangrijke prioriteit op de agenda zullen staan is mankracht in het verlengde van de groeispurt die ABCD doormaakt enorm van belang. Vele handen maken licht werk. En vooral hulp van vrijwilligers en overheid zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het succesvol realiseren van doelstellingen. Dus meld je aan!.

Goed om te weten...
Ook voor de burger en het bedrijfsleven is het aantrekkelijk financiële steun te bieden aan ABCD. Dit heeft te maken met het feit dat ABCD inmiddels is aangemerkt als een instelling met een algemeen beogend nut, zoals bedoeld in artikel 32, lid 1 onderdeel 3 en artikel 33, lid 1. onderdeel 4 Successiewet 4 1956. Dit betekent goed nieuws voor ABCD-stichting en natuurlijk voor haar donateurs. Het heeft betrekking op Schenkingsrecht en abcd als algemeen nut beogende instelling. De belastingdienst deelde ons namelijk in één van de bekende blauwe enveloppen mede dat:

  • A Basic Child Development is aangemerkt zoals bedoeld in artikel 32, lid 1 onderdeel 3 en artikel 33, lid 1. onderdeel 4 Successiewet 4 1956. Geniet de instelling enige fiscale tegemoetkomingen zoals een vrijstelling voor het schenkingsrecht- en successierecht.
  • Giften welke worden gedaan aan een instelling als bedoeld in artikel 32, lid 1 onderdeel 3 en artikel 33, lid 1. onderdeel 4 Successiewet 4 1956 zijn in gevolge artikel 6.32 tot rn mrt 6.39 wet IB 2001 onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting en ingevolge artikel 16 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.
Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt u ons altijd bereiken op 010- 4424740 of contact via onze website: www.abcd-stichting.nl of email: info@abcd-stichting.nl.

Waarom alfabetmagazine?
foto Om o.a. te laten zien wie we zijn en wat we doen heeft ABCD- stichting ervoor gekozen om twee keer per jaar een donateursblad uit te brengen. Een magazine waarin onze donateurs op de hoogte worden gehouden van de verschillende projecten die deel uitmaken van ons programma en waarin onze sponsors de ruimte krijgen om zicht kort te profileren middels advertenties en collumruimte.
Maar het alfabetmagazine is tevens een instrument om te informeren. Om andere instellingen de kans te geven naamsbekendheid te vergaren en hun verhaal te doen over hun eigen doelstellingen en streven. Zodat onze lezers op de hoogte worden gebracht van het bestaan van deze organisaties en een ieder voor zich hieruit kan halen wat hij of zij wil. Al dit goeds... voor ons zeker de moeite waard. En dat zeggen wij vol trots!

Wilt u die trots delen met ABCD en wilt u ABCD helpen een bijdrage leveren aan de kansen van kinderen in deze maatschappij?
Dan kan dat!

Wordt voor € 15,- of meer donateur van ABCD-stichting, en ontvang twee keer per jaar het Alfabetmagazine. In deze editie vindt u een antwoordformulier om u aan te melden. Postzegel is niet nodig. Heeft u vragen over het donateurschap of wilt u meer weten over de projecten die ABCD heeft geďnitieerd? Mail dan naar info@abcd-stichting.nl.
En twijfel zeker niet om contact met ons op te nemen als u leuke ideeën of tips heeft... deel uw hersenspinsels met ons en wellicht kunnen we elkaar helpen om daadwerkelijk iets te doen.

<< Terug...